Wymiany i zwroty

Rightpromises Hardware Design Lda (zwany dalej ClevoCenter) zapewnia swoim klientom świetne wrażenia. Dotyczy to również polityki wsparcia, w której podejmowane są próby zaspokojenia wszelkich potrzeb klienta. Kupując przedmiot w naszym Sklepie internetowym, konsument korzysta z Gwarancji Satysfakcji, która pozwala mu zwrócić lub wymienić przedmiot w ciągu pierwszych 14 dni (z wyjątkami opisanymi poniżej), pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki do tego celu.

Przed zakupem produktu należy zauważyć, że w zakresie rozwiązania umów (zwrotów) portugalska ustawa wprowadza rozróżnienie między zakupem na odległość (online i otrzymanym przez przewoźnika) zakupu dokonanego bezpośrednio w przestrzeni fizycznej (Store).

ROZWIAZANIE UMOWY (ZWROTY) - ZAMÓWIENIA NA ODLEGŁOŚĆ (ZAKUPY ONLINE)

W przypadku zakupów internetowych (online i otrzymanych przez przewoźnika), ustawa portugalska oferuje konsumentowi okres 14 dni (zwykle nazywany okresem do namysłu) po przejęciu fizycznego posiadania towarów, podczas którego może on zwrócić towary bez potrzeby podania powodu. W przypadku nieodpłatnego rozwiązania umowy koszty wysyłki zwrotnej pokrywa klient, zgodnie z postanowieniem num. 2 art. 13 dekretu nr 24/2014, z 14 lutego.

ROZWIAZANIE UMOWY (ZWROTY) - ZAKUPY WYKONANE BEZPOŚREDNIO W SKLEPACH

W przypadku zakupów dokonanych bezpośrednio w sklepach, wbrew temu, co przewidziane jest w przypadku zakupów na odległość, portugalska ustawa nie ustanawia obowiązku w stosunku do sprzedawcy (w tym przypadku ClevoCenter) do zaakceptowania rozwiązania umowy (zwrotu), jeśli przedmiot jest bez wad (bez śladów używania i rozpakowania w dokładnych warunkach jaki został dostarczony).
W tych przypadkach, chociaż portugalska ustawa nie zobowiązuje sprzedającego na zgodzenie się na zwrot towarów zakupionych przez Konsumenta, ClevoCenter, w ramach polityki zadowolenia klienta, może, po analizie sprawy, zaakceptować zwrot w ciągu pierwszych 14 dni po zakupie, jednak zwrot może nastąpić wyłącznie za pomocą noty kredytowej. Ta nota kredytowa może częściowo lub w całości zostać zdyskontowana za nowe zakupy w fizycznym sklepie ClevoCenter. Nota kredytowa jest ważna przez 1 rok.

Uwaga: W przypadku zbierania zamówień w przestrzeni handlowej wynikających z rezerw lub zakupów dokonanych wcześniej przez Konsumenta za pośrednictwem Sklepu internetowego, zastosowanie będzie miało ustawodawstwo regulujące zakupy dokonywane bezpośrednio w przestrzeni handlowej, nie biorąc wtedy pod uwagę zakupów dokonanych na odległość.

1. WARUNKI PRZYJĘCIA / WYMIANY

Chociaż zwroty / wymiany są przyjmowane w ciągu pierwszych 14 dni w przypadku zakupów na odległość dokonanych przez Konsumentów (jak opisano powyżej), zwrócone towary zostaną podane akceptacji tylko wtedy, gdy będą ściśle zgodne z następującymi warunkami:

1.1. Zwrócony przedmiot musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, nienaruszonym i bez oznakowania / użytkowania.
1.2. Zwrot przedmiotu należy dokonać wraz z instrukcją, akcesoriami i opakowaniem bez skazy.
1.3. Faktura zakupu tego produktu musi zostać wysłana wraz z samym przedmiotem.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych punktów, nie będziemy w stanie przyjąć zwrotu (i wynikającego z tego zwrotu kwoty zakupu) lub wymiany.

2. PRODUKTY NIE AKCEPTOWANE DO ZWROTY/ WYMIANY

Za wyjątkiem wystąpienia anomalii technicznych, istnieją artykuły, które ze swej natury nie mogą być przyjęte do zwrotów / wymian.

2.1. Nie przyjmujemy zwrotów lub zwrotów towarów niestandardowych lub owoców określonych zamówień specjalnie dla klienta.
2.2. Nie są akceptowane żadne wymiany ani zwroty jakiegokolwiek rodzaju oprogramowania.

3. ZWROTY KWOTY ZAKUPU TOWARU

Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, zwrot zostanie wykonany w ten sam sposób, co pierwsza płatność, chyba że strony zdecydują inaczej. ClevoCenter dokona zwrotu kwoty zapłaconej za przedmiot w ciągu 30 dni po technicznym sprawdzeniu stanu produktu i weryfikacji zgodności z warunkami opisanymi powyżej (patrz punkt 1).

4. ROZPOCZĘCIE PROCESU ZWROTU / WYMIANY

Aby rozpocząć proces zwrotu / wymiany wystarczy skontaktować się z jednym ze sklepów ClevoCenter z przedmiotem i fakturą, lub jeśli nie masz takiej możliwości, możesz złożyć zgłoszenie serwisowe na stronie sklepu internetowego ClevoCenter. Następnie należy wysłać przedmiot za pośrednictwem przewoźnika do ClevoCenter.