Regulamin

POZNAJ NASZ REGULAMIN


CLEVOCENTER gwarantuje konsumentom pełną sprawność sprzętu przez okres 2 lat od daty zakupu. Przed zakupem jednego z naszych laptopów zalecamy zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji.


GWARANCJA | INFORMACJA KONSUMENCKA

Produkty uznane za wadliwe w okresie gwarancji są uprawnione do naprawy lub wymiany na przedmioty o takiej samej lub wyższej wartości.

Wszystkie produkty zwrócone w ramach gwarancji muszą posiadać odpowiedni numer RMA. Wszelkie produkty bez ważnego numeru RMA zostaną odrzucone i zwrócone nadawcy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych wad produktów powstałych w wyniku uczciwego zużycia, umyślnego uszkodzenia, wypadku, zaniedbania ze strony użytkownika lub osób trzecich (np. używanie bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego), użycia w inny sposób niż zalecany przez firmę CLEVOCENTER lub producenta ( np. w środowisku niewentylowanym / gorącym lub zakurzonym), nieprzestrzeganie instrukcji producenta lub wszelkie zmiany lub naprawy przeprowadzane bez zgody producenta.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie panele LCD / LED należy uznać za klasę 2, która jest zgodna z defektami pikseli ISO ISO 9241-302, 303, 305, 307: 2008. Martwe piksele na panelach LCD / LED również objęte są warunkami gwarancji producenta. CLEVOCENTER nie gwarantuje jednak, ekranu zastępczego w przypadku pojawienia się martwych pikseli.

CLEVOCENTER nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub konieczność przypomnienia klientowi o utworzeniu kopii zapasowych swoich danych.

Kwestia odpowiedzialności za ochronę danych leży po stronie klienta i powinien on podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby przywrócić je w przypadku wystąpienia strat. Jest możliwe, że dyski twarde i / lub dyski półprzewodnikowe mogą zostać zformatowane lub wymienione podczas naprawy wynikającej z gwarancji bez względu na korespondencję mogącą stwierdzać inaczej.

Baterie i transformatory do laptopów objęte są roczną gwarancją, niezależnie od tego, która opcja gwarancji zostanie zakupiona.

W przypadku próby naprawy przez osobę trzecią produktu zakupionego w CLEVOCENTER gwarancja zostaje unieważniona.

Jeśli masz jakiś problem lub wykryjesz usterki w jednym z naszych produktów, skontaktuj się z CLEVOCENTER, aby uzyskać poradę i, jeśli to konieczne, aby uzyskać ważny numer RMA dla procesu wysyłki i naprawy.

W przypadku awarii oprogramowania lub sprzętu firma CLEVOCENTER nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wymianę, reinstalację lub rekompensatę utraconego, uszkodzonego lub uszkodzonego oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE

Nasze wsparcie i gwarancje nie obejmują żadnego rodzaju pomocy związanej z oprogramowaniem.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za system operacyjny i oprogramowanie, które zdecyduje się zainstalować.


DOSTAWA

Podane terminy dostawy są ściśle okreslone i mogą zmienić się jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

Zamówienie zostanie rozpatrzone jak najszybciej po potwierdzeniu zamówienia, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, o których istnieniu klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Po otrzymaniu przesyłki klient musi upewnić się, że on sam lub upoważniona przez niego strona trzecia podpiszę dowód doręczenia. Przyjmując dostawę, należy sprawdzić każdą jednostkę komputerową pod kątem widocznych śladów uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia opakowania, klient może odmówić dostawy i okreslić opakowanie jako uszkodzone.


ZWROTY

Konsument może anulować zamówienie zakupu bez dokonywania zmian, w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktów. Anulowanie umowy musi zostać zgłoszone za pośrednictwem trwałego nośnika (e-mail / list), zawsze z podaniem odpowiedniego numeru zamówienia.

W przypadku anulowania zamówienia, produkt musi zostać niezwłocznie zwrócony do firmy CLEVOCENTER w dokładnie takich samych warunkach, w jakich został dostarczony, bez śladów użytkowania, na własny koszt i ryzyko klienta. Klient jest prawnie zobowiązany do dbania o produkty w czasie, gdy są one w jego posiadaniu.

Po otrzymaniu anulowanego produktu przez CLEVOCENTER wykonamy transfer środków na kartę debetową lub kredytową lub wystawimy czek lub przelew bankowy na pełną kwotę zapłaconą w ciągu 30 dni, z wyjątkiem przypadków wadliwych lub brakujących produktów.

Jeśli produkty nie zostaną zwrócone zgodnie z wymaganiami, firma CLEVOCENTER może obciążyć klienta kwotą nieprzekraczającą bezpośrednich kosztów odzyskania produktów.

Wszystkie dostarczone oryginalne przedmioty muszą zostać zwrócone wraz z wnioskiem o zwrot.

Wszelkie oprogramowanie lub materiały eksploatacyjne, które zostały otwarte lub aktywowane, nie mają prawa do anulowania i nie zostaną uznane za zwrócone.